Skip to main content
  zondag, 06 januari 2008
  0 Antwoorden
  2.7K Visits
  Abonneer
Alle informatie die CityBugClub communiceert via deze website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere websites of producten die besproken worden, is te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie correct is.

CityBugClub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan de computer van de gebruiker, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door CityBugClub verzonden emails.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet per definitie en noodzakelijkerwijs gesteund door CityBugClub.

CityBugClub staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website van CityBugClub en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

CityBugClub kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze website zijn opgedaan.

CityBugClub is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden.

CityBugClub geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar producten of diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door CityBugClub en haar eigenaar.

Alle handelsmerken, logo’s, slogans, teksten, afbeeldingen, foto’s of video’s die op deze website worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaar.

Het raadplegen of het gebruik van deze website, in welke vorm dan ook, houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

CityBugClub - Alle rechten voorbehouden © 2007-2014
There are no replies made for this post yet.