Skip to main content
  dinsdag, 18 september 2007
  64 Antwoorden
  38.2K Visits
  Abonneer
Goed nieuws voor iedereen die in een citybug rijdt: de motorrijtuigenbelasting en fiscale bijtelling gaan omlaag voor auto's met een CO2 uitstoot onder de 110 g/km. En laten de citybugs daar met 109 g/km nu net onder blijven. 8)

De fiscale bijtelling gaat van 22% omlaag naar 14%, terwijl die voor andere auto's juist omhoog gaat naar 25%:
In dit wetsvoorstel wordt een lager bijtellingspercentage geïntroduceerd voor zuinige auto’s van de zaak. Deze maatregel maakt deel uit van het pakket automaatregelen dat er met name op gericht is aankoop en gebruik van vuile en energieonzuinige auto’s zwaarder te belasten en tegelijkertijd aankoop en gebruik van schone en energiezuinige auto’s te stimuleren.
In dit kader wordt voor zeer zuinige auto’s van de zaak (auto’s met een geringe CO2-uitstoot) de fiscale bijtelling of de in aanmerking te nemen onttrekking flink verlaagd.
Het gaat zowel om de auto die ook voor privédoeleinden aan de werknemer ter beschikking is gesteld als om de auto die de ondernemer of resultaatgenieter ook voor privédoeleinden ter beschikking staat. De fiscale bijtelling of onttrekking voor deze auto’s gaat omlaag van (ten minste) 22% van de waarde van de auto naar 14% van de waarde van de auto. Voorwaarde is dat de CO2-uitstoot van de auto niet hoger is dan 95 gram per kilometer voor een auto die op diesel rijdt, of niet hoger is dan 110 gram per kilometer voor een auto die niet op diesel rijdt. Er is een verschil gemaakt tussen dieselauto’s en andere auto’s omdat de CO2-uitstoot van dieselmotoren lager is dan die van benzinemotoren (diesel en benzine zijn de brandstofsoorten waarvoor de CO2-uitstoot in de praktijk meestal wordt vastgesteld). Het is voor een evenwichtige uitwerking van de maatregel wenselijk om dezelfde relatieve mate van besparing van CO2-uitstoot te stimuleren.


De motorrijtuigenbelasting wordt gehalveerd:
Aan het begrip zuinig wordt in de MRB inhoud gegeven door voor zeer zuinige auto’s, met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer voor dieselauto’s of maximaal 110 gram per kilometer voor andere auto’s, een halvering van het tarief in te voeren. Met deze maatregel wordt het houderschap van een zeer zuinige auto aantrekkelijker met als doel het bevorderen van de aankoop, ook tweedehands, van deze auto’s. Om dit te bereiken is gekozen voor één grote prikkel die alleen geldt voor zeer zuinige auto’s. Deze maatregel is in lijn met de verlaging van de bijtelling in de inkomstenbelasting voor privégebruik van een zeer zuinige zakelijke auto. Binnen het huidige automatiseringssysteem van de Belastingdienst is het momenteel niet mogelijk om een verdergaande CO2-differentiatie in de MRB aan te brengen.
Het is alleen nog niet duidelijk of dit voor de volledige motorrijtuigenbelasting geldt (basisbedrag + provinciale opcenten) of alleen voor het landelijk geldende basisbedrag.

bron: http://2008.rijksbegroting.nl/rijksbegroting_nl/kst108519b_7.php?cycl=2008&fase=mn&hfds=4.1
5 jaar geleden
·
#13203
Het gaat erom wanneer die op kenteken wordt gezet. Niet wanneer je 'm besteld.
  • Pagina :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
There are no replies made for this post yet.